【 Hướng dẫn cài đặt phần cứng 】chuyển mạch Catalyst 3850 Switch

Hướng dẫn cài đặt phần cứng chuyển mạch Catalyst 3850 Switch

Unbox thùng hộp đựng Cisco Catalyst 3850 Series

Phần này liệt kê nội dung của hộp vận chuyển nguyên đai nguyện kiện team seal cho bộ chuyển mạch Cisco Catalyst 3850

Dòng thiết bị chuyển mạch Catalyst 3850 là thiết bị chuyển mạch Ethernet mà bạn có thể kết nối các thiết bị như Điện thoại IP của Cisco, Điểm truy cập không dây của Cisco, máy trạm và các thiết bị mạng khác như máy chủ, bộ định tuyến và các thiết bị chuyển mạch khác.

Cisco Catalyst 3850 Series
WS-C3850-12S-S $ WS-C3850-24T-S $
WS-C3850-24S-E $ WS-C3850-48T-S $

Thiết bị chuyển mạch Catalyst 3850 hỗ trợ xếp chồng thông qua công nghệ Cisco StackWise-480 và quản lý điện năng thông qua StackPower. Công nghệ StackWise cho các thiết bị chuyển mạch Catalyst 3850 được gọi là StackWise-480.

Hỗ trợ

Mô tả

WS-C3850-24T-L

LAN Base

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-48T-L

LAN Base

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-24P-L

LAN Base

Stackable 24 10/100/1000 PoE+ ports, 1 network module slot, 715 W power supply

WS-C3850-48P-L

LAN Base

Stackable 48 10/100/1000 PoE+ ports, 1 network module slot, 715 W power supply

WS-C3850-48F-L

LAN Base

Stackable 48 10/100/1000 PoE+ ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-24U-L

LAN Base

Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-48U-L

LAN Base

Stackable 48 10/100/1000 Cisco UPOE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-12X48U-L

LAN Base

Stackable 12 100M/1G/2.5G/5G/10G and 36 1G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-24XU-L

LAN Base

Stackable 24 100M/1G/2.5G/5G/10G UPoE ports, 1 network module slot, 1100-W power supply

WS-C3850-24T-S

IP Base

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-48T-S

IP Base

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-24P-S

IP Base

Stackable 24 10/100/1000 PoE+ ports, 1 network module slot, 715 W power supply

WS-C3850-48P-S

IP Base

Stackable 48 10/100/1000 PoE+ ports, 1 network module slot, 715 W power supply

WS-C3850-48F-S

IP Base

Stackable 48 10/100/1000 PoE+ ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-24U-S

IP Base

Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-48U-S

IP Base

Stackable 48 10/100/1000 Cisco UPOE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-24PW-S

IP Base

Catalyst 3850 24-port PoE IP Base with 5 access points license

WS-C3850-48PW-S

IP Base

Catalyst 3850 48-port PoE IP Base with 5 access points license

WS-C3850-12S-S

IP Base

Stackable 12 SFP module slots, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-24S-S

IP Base

Stackable 24 SFP module slots, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-12XS-S

IP Base

Catalyst 3850 12-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 350 W power supply

WS-C3850-16XS-S

IP Base

Catalyst 3850 16-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 350 W power supply.

16 ports are available when the C3850-NM-4-10G network module is plugged into the WS-C3850-12XS-S switch.

WS-C3850-24XS-S

IP Base

Catalyst 3850 24-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 715 W power supply.

WS-C3850-32XS-S

IP Base

Catalyst 3850 32-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 715 W power supply.

32 ports are available when the C3850-NM-8-10G network module is plugged into the WS-C3850-24XS-S switch.

WS-C3850-48XS-S

IP Base

Catalyst 3850 switch with SFP+ transceivers, 48 ports that support up to 10 G, and 4 QSFP ports that support up to 40 G. 750 W power supply.

The airflow direction for this switch is from the front panel to the rear panel.

WS-C3850-48XS-F-S

IP Base

Catalyst 3850 switch with SFP+ transceivers, 48 ports that support up to 10 G, and 4 QSFP ports that support up to 40 G. 750 W power supply.

The airflow direction for this switch is from the rear panel to the front panel.

WS-C3850-12X48U-S

IP Base

Stackable 12 100M/1G/2.5G/5G/10G and 36 1 G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-12X48UW-S

IP Base

Stackable 12 100M/1G/2.5G/5G/10G and 36 1 G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-24XU-S

IP Base

Stackable 24 100M/1G/2.5G/5G/10G UPoE ports, 1 network module slot, 1100-W power supply

WS-C3850-24XUW-S

IP Base

Stackable 24 100M/1G/2.5G/5G/10G UPoE ports, 1 network module slot, 1100-W power supply

WS-C3850-24T-E

IP Services

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-48T-E

IP Services

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-24P-E

IP Services

Stackable 24 10/100/1000 PoE+ ports, 1 network module slot, 715 W power supply

WS-C3850-48P-E

IP Services

Stackable 48 10/100/1000 PoE+ ports, 1 network module slot, 715 W power supply

WS-C3850-48F-E

IP Services

Stackable 48 10/100/1000 PoE+ ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-24U-E

IP Services

Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-48U-E

IP Services

Stackable 48 10/100/1000 Cisco UPOE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-12S-E

IP Services

Stackable 12 SFP module slots, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-24S-E

IP Services

Stackable 24 SFP module slots, 1 network module slot, 350 W power supply

WS-C3850-12XS-E

IP Services

Catalyst 3850 12-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 350 -W power supply.

WS-C3850-16XS-E

IP Services

Catalyst 3850 16-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 350 W power supply.

16 ports are available when the C3850-NM-4-10G network module is plugged into the WS-C3850-12XS-E switch.

WS-C3850-24XS-E

IP Services

Catalyst 3850 24-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 715 W power supply.

WS-C3850-32XS-E

IP Services

Catalyst 3850 32-port SFP+ transceiver, 1 network module slot, support for up to 10 G SFP+, 715 W power supply.

32 ports are available when the C3850-NM-8-10G network module is plugged into the WS-C3850-24XS-E switch.

WS-C3850-48XS-E

IP Services

Catalyst 3850 switch with SFP+ transceivers, 48 ports that support up to 10 G, and 4 QSFP ports that support up to 40 G. 750 W power supply.

The airflow direction for this switch is from the front panel to the rear panel.

WS-C3850-48XS-F-E

IP Services

Catalyst 3850 switch with SFP+ transceivers, 48 ports that support up to 10 G, and 4 QSFP ports that support up to 40 G. 750 W power supply.

The airflow direction for this switch is from the rear panel to the front panel.

WS-C3850-12X48U-E

IP Services

Stackable 12 100M/1G/2.5G/5G/10G and 36 1 G UPoE ports, 1 network module slot, 1100 W power supply

WS-C3850-24XU-E

IP Services

Stackable 24 100M/1G/2.5G/5G/10G UPoE ports, 1 network module slot, 1100-W power supply

Bảng điều khiển phía trước

Phần này mô tả các thành phần của bảng điều khiển phía trước:

 • 24 hoặc 48 cổng đường xuống thuộc một trong các loại sau:
  • 10/100/1000
  • 10/100/1000 PoE +
  • 10/100/1000 Cisco UPoE
  • 10 G SFP +
 • 12 hoặc 24 khe cắm đường xuống Module SFP hoặc SFP +
 • Khe cắm Module mạng đường lên
 • Đầu nối USB loại A
 • Cổng USB mini-Type B (bảng điều khiển)
 • Đèn LED
 • Nut điêu chỉnh chê độ
WS-C3850-24S Switch Front Panel
WS-C3850-24S Switch Front Panel
WS-C3850-48P-L Switch Front Panel
WS-C3850-48P-L Switch Front Panel
WS-C3850-24XS-E Switch Front Panel
WS-C3850-24XS-E Switch Front Panel

Cổng PoE, PoE + và Cisco UPoE

Các cổng PoE + và Cisco Universal Power Over Ethernet (Cisco UPoE) sử dụng cùng các đầu nối như được mô tả trong Kết nối cổng Ethernet 10/100/1000 / Multigigabit . Họ cung cấp:

Cổng PoE +: Hỗ trợ các thiết bị được cấp nguồn tương thích IEEE 802.3af (lên đến 15,4 W PoE trên mỗi cổng) và hỗ trợ cho các thiết bị được cấp nguồn tương thích IEEE 802.3at (lên đến 30 W PoE + trên mỗi cổng). Tổng công suất PoE tối đa trong bộ chuyển mạch 1RU là 1800 W.

Hỗ trợ PoE nâng cao của Cisco.
Hỗ trợ cho các thiết bị được hỗ trợ bởi Cisco tiêu chuẩn.
Cấu hình cho StackPower. Khi (các) Module cấp nguồn bên trong bộ chuyển mạch không thể hỗ trợ tổng tải, cấu hình StackPower cho phép bộ chuyển mạch tận dụng nguồn điện có sẵn từ các bộ chuyển mạch khác.
Hỗ trợ có thể định cấu hình cho quản lý điện năng thông minh của Cisco, bao gồm đàm phán nguồn điện nâng cao, dự phòng nguồn điện và chính sách nguồn điện trên mỗi cổng.
Tùy thuộc vào các Module cấp nguồn được lắp đặt, mỗi cổng có thể cung cấp tới 60 W Cisco UPOE. Xem Module cấp nguồn để biết ma trận cấp nguồn xác định nguồn PoE, PoE + và Cisco UPOE có sẵn trên mỗi cổng.

Khe cắm Module SFP và QSFP

Các cổng đường lên và đường xuống cho các mẫu chuyển mạch Catalyst WS-C3850 như sau.

Các cổng đường xuống trên các mẫu chuyển mạch Catalyst WS-C3850-12S và WS-C3850-24S hỗ trợ các Module SFP tiêu chuẩn.

Các cổng đường xuống trên các mẫu chuyển mạch Catalyst WS-C3850-12XS và WS-C3850-24XS hỗ trợ các Module SFP + tiêu chuẩn.

Các cổng đường xuống 10G trên các mẫu chuyển mạch Catalyst WS-C3850-48XS-S, WS-C3850-48XS-FS, WS-C3850-48XS-E và WS-C3850-48XS-FE hỗ trợ Module SFP + tiêu chuẩn.

Các cổng đường xuống 40G trên các kiểu chuyển mạch Catalyst WS-C3850-48XS-S, WS-C3850-48XS-FS, WS-C3850-48XS-E và WS-C3850-48XS-FE hỗ trợ Module QSFP tiêu chuẩn.

Cổng quản lý

Các cổng quản lý kết nối bộ chuyển mạch với PC chạy Microsoft Windows hoặc với máy chủ đầu cuối.

Cổng quản lý Ethernet. Xem Cổng quản lý Ethernet .

Cổng giao diện điều khiển RJ-45 (EIA / TIA-232). Xem Cổng điều khiển RJ-45 .

Cổng bảng điều khiển USB loại B mini (đầu nối 5 chân).

Kết nối cổng quản lý Ethernet 10/100/1000 sử dụng cáp chéo hoặc cáp thẳng RJ-45 tiêu chuẩn. Kết nối cổng bảng điều khiển RJ-45 sử dụng cáp RJ-45-to-DB-9 cái được cung cấp. Kết nối cổng bảng điều khiển USB sử dụng cáp USB Loại A đến loại B mini 5 chân. Tốc độ giao diện bảng điều khiển USB giống như tốc độ giao diện bảng điều khiển RJ-45.

Nếu bạn sử dụng cổng bảng điều khiển USB mini-Type B, trình điều khiển thiết bị USB Cisco Windows phải được cài đặt trên bất kỳ PC nào được kết nối với cổng bảng điều khiển (để hoạt động với Microsoft Windows). Mac OS X hoặc Linux không yêu cầu trình điều khiển đặc biệt

Cổng hỗ trợ các thiết bị Bluetooth Cisco USB. Thiết bị Bluetooth USB hoạt động như một máy chủ Bluetooth và đóng vai trò như một cổng nối tiếp hoặc một kết nối cổng quản lý. Bạn có thể ghép nối nó với điện thoại thông minh Bluetooth, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng của mình. Nếu bạn định cấu hình cấu hình nối tiếp trên thiết bị Bluetooth, bộ chuyển mạch sẽ biến cổng USB thành cổng nối tiếp. Nếu bạn định cấu hình cấu hình Mạng Khu vực Cá nhân (PAN) trên thiết bị Bluetooth, bộ chuyển mạch sẽ biến cổng USB thành giao diện quản lý.

Cisco USB Bluetooth
Cisco USB Bluetooth

Network Module mạng

Bộ chuyển mạch hỗ trợ một Module mạng có thể thay thế nóng cung cấp các cổng đường lên để kết nối với các thiết bị khác. bộ chuyển mạch chỉ nên được vận hành khi đã lắp đặt Module mạng hoặc Module trống.

Network Module Mã/Mô tả
C3850-NM-4-1G This module has four 1 G SFP module slots. Any combination of standard SFP modules are supported. SFP+ modules are not supported.
If you insert an SFP+ module in the 1 G network module, the SFP+ module does not operate, and the switch logs an error message.
WS-C3850-24T/P/U
WS-C3850-48T/F/P/U
WS-C3850-12X48U
WS-C3850-24XU
WS-C3850-12S
WS-C3850-24S
C3850-NM-2-10G This module has four slots:
Two slots (left side) support only 1 G SFP modules and two slots (right side) support either 1 G SFP or 10 G SFP modules.
WS-C3850-24T/P/U
WS-C3850-48T/F/P/U
WS-C3850-12X48U
WS-C3850-24XU
WS-C3850-12S
WS-C3850-24S
C3850-NM-4-10G This module has four 10 G slots or four 1 G slots.
WS-C3850-48T/F/P/U
WS-C3850-12X48U
WS-C3850-24XU
WS-C3850-12XS
WS-C3850-24XS
C3850-NM-8-10G This module has eight 10 G slots with an SFP+ port in each slot. Each port supports a 1 G or 10 G connection
WS-C3850-12X48U
WS-C3850-24XU
WS-C3850-24XS
C3850-NM-2-40G This module has two 40 G slots with a QSFP+ connector in each slot.
WS-C3850-12X48U
WS-C3850-24XU
WS-C3850-24XS
C3850-NM-BLANK Insert this blank module when the switch has no uplink ports (this is required for sufficient air flow).

Module SFP và SFP +

Các Module SFP và SFP + cung cấp kết nối đồng hoặc cáp quang với các thiết bị khác. Các Module thu phát này có thể thay thế tại trường và chúng cung cấp các giao diện đường lên (mong đợi trong các khe cắm SFP cố định trong các thiết bị chuyển mạch WS-C3850-12S và WS-C3850-24S) khi được lắp đặt trong một khe cắm Module SFP. Các Module SFP có đầu nối LC cho kết nối sợi quang hoặc đầu nối RJ-45 cho kết nối đồng.

Các cổng đường xuống trên các mẫu chuyển mạch Catalyst WS-C3850-12S và WS-C3850-24S hỗ trợ các Module SFP tiêu chuẩn và các cổng đường xuống trên các mẫu chuyển mạch Catalyst WS-C3850-12XS và WS-C3850-24XS hỗ trợ các Module SFP + tiêu chuẩn.

Bộ chuyển mạch Catalyst 3850 hỗ trợ cáp vá Module SFP (CAB-SFP-50CM), một cáp thụ động, dài 0,5 mét với đầu nối Module SFP ở mỗi đầu. Cáp này chỉ được sử dụng với các cổng 1-Gigabit Ethernet SFP để kết nối hai thiết bị chuyển mạch Catalyst 3850 trong cấu hình xếp tầng.

Đèn LED

Bạn có thể sử dụng đèn LED bộ chuyển mạch để theo dõi hoạt động của bộ chuyển mạch và hiệu suất của nó.

Hình này cho thấy các đèn LED chuyển đổi và nút Chế độ mà bạn sử dụng để chọn chế độ cổng.

 Switch Front Panel LED
Switch Front Panel LED

Đèn LED bảng điều khiển phía trước cho các bộ chuyển mạch WS-C3850-12S, WS-C3850-24S, WS-C3850-12XS và WS-C3850-24XS

Switch Front Panel LEDs for the WS-C3850-12S, WS-C3850-24S, WS-C3850-12XS, and WS-C3850-24XS

Bộ chuyển mạch đèn LED bảng điều khiển phía trước cho các bộ chuyển mạch WS-C3850-48XS

Switch Front Panel LEDs for the WS-C3850-48XS

Bảng điều khiển phía sau

Bảng điều khiển phía sau của bộ chuyển mạch bao gồm các đầu nối StackWise, đầu nối StackPower hoặc XPS 2200, cổng, Module quạt và Module cấp nguồn.

Bảng điều khiển phía sau bộ chuyển mạch Catalyst 3850

Catalyst 3850 Switch Rear Panel
Catalyst 3850 Switch Rear Panel

Bộ chuyển mạch chuyển mạch WS-C3850-12S và WS-C3850-24S Bảng điều khiển phía sau

WS-C3850-12S and WS-C3850-24S Switches Switch Rear Panel

Bộ chuyển mạch WS-C3850-48XS Bảng điều khiển phía sau

WS-C3850-48XS Switches Switch Rear Panel

Cổng StackWise

Cổng StackWise được sử dụng để kết nối các thiết bị chuyển mạch trong cấu hình xếp chồng StackWise. Bộ chuyển mạch này đi kèm với cáp StackWise dài 0,5 mét mà bạn có thể sử dụng để kết nối các cổng StackWise.

Các kiểu bộ chuyển mạch sau không hỗ trợ StackWise-480:

 • WS-C3850-48XS-S
 • WS-C3850-48XS-E
 • WS-C3850-48XS-FS
 • WS-C3850-48XS-FE

Module cung cấp nguồn điện

Các thiết bị chuyển mạch được cấp nguồn thông qua một hoặc hai Module cấp nguồn bên trong.

Các Module cung cấp điện được hỗ trợ:

 • PWR-C1-350WAC
 • PWR-C1-715WAC
 • PWR-C1-1100WAC
 • PWR-C1-440WDC

Các Module cấp nguồn sau chỉ áp dụng cho các thiết bị chuyển mạch WS-C3850-48XS:

PWR-C3-750WAC-R: Module này có tay cầm màu đỏ để phù hợp với quạt có tay cầm màu đỏ. Luồng không khí đi từ bảng điều khiển phía trước đến bảng điều khiển phía sau (không khí ấm được ‘kéo ra khỏi’ bộ chuyển mạch.)

PWR-C3-750WAC-F: Module này có tay cầm màu xanh lam để phù hợp với quạt có tay cầm màu xanh lam. Luồng không khí từ bảng điều khiển phía sau đến bảng điều khiển phía trước (không khí mát được ‘đẩy vào’ bộ chuyển mạch.)

PWR-C3-750WDC-R: Module này có tay cầm màu đỏ để phù hợp với quạt có tay cầm màu đỏ. Luồng không khí đi từ bảng điều khiển phía trước đến bảng điều khiển phía sau (không khí ấm được ‘kéo ra khỏi’ bộ chuyển mạch.)

PWR-C3-750WDC-F: Module này có tay cầm màu xanh lam để phù hợp với quạt có tay cầm màu xanh lam. Luồng không khí từ bảng điều khiển phía sau đến bảng điều khiển phía trước (không khí mát được ‘đẩy vào’ bộ chuyển mạch.)

Bộ chuyển mạch có hai khe cắm Module cấp nguồn bên trong. Bạn có thể sử dụng hai Module AC, hai Module DC, cấu hình hỗn hợp của một Module nguồn AC và một Module nguồn DC hoặc một Module cấp nguồn và một Module trống.

Bộ chuyển mạch có thể hoạt động với một hoặc hai Module cấp nguồn hoạt động hoặc với nguồn được cung cấp bởi một ngăn xếp. bộ chuyển mạch Catalyst 3850 nằm trong ngăn xếp StackPower có thể hoạt động với nguồn điện được cung cấp bởi các bộ chuyển mạch khác trong ngăn xếp.

Mô hình bộ chuyển mạch hiển thị các Module cung cấp điện mặc định đi kèm với mỗi mô hình bộ chuyển mạch. Tất cả các Module cấp nguồn (ngoại trừ các Module trống) đều có quạt bên trong. Tất cả các thiết bị chuyển mạch đều có Module cấp nguồn trống trong khe cấp nguồn thứ hai.

Không vận hành bộ chuyển mạch khi trống một khe Module cấp nguồn. Để làm mát khung máy thích hợp, cả hai khe cắm Module cấp nguồn phải được lắp bằng nguồn điện hoặc Module trống.

Module nguồn AC 350-W và 715-W là các khối tự động sắp xếp hỗ trợ điện áp đầu vào từ 100 đến 240 VAC. Module cấp nguồn 1100-W là bộ phận tự động sắp xếp hỗ trợ điện áp đầu vào từ 115 đến 240 VAC. Module cấp nguồn 440-W DC có nguồn cấp dữ liệu đầu vào kép (A và B) và hỗ trợ điện áp đầu vào từ 36 đến 72 VDC. Dải điện áp đầu ra là 51 đến 57 V.

Mỗi Module cấp nguồn AC có một dây nguồn để kết nối với ổ cắm điện AC. Module 1100-W và 715-W sử dụng dây 16 AWG (chỉ Bắc Mỹ). Tất cả các Module khác sử dụng dây 18 AWG. Module cấp nguồn DC phải được nối dây với nguồn DC.

Module FAN quạt

Tùy thuộc vào kiểu bộ chuyển mạch, ba hoặc năm Module quạt 12-V có thể thay thế nóng bên trong (FAN-T1 =) có sẵn. Hệ thống lưu thông không khí bao gồm các Module quạt và các Module cấp điện. Các kiểu luồng gió khác nhau tùy thuộc vào cấu hình nguồn điện.

Khi các Module quạt hoạt động bình thường, đèn LED màu xanh lục sẽ sáng ở góc trên cùng bên trái của cụm quạt (nhìn từ phía sau). Nếu quạt bị lỗi, đèn LED sẽ chuyển sang màu hổ phách. bộ chuyển mạch có thể hoạt động với hai quạt hoạt động, nhưng quạt hỏng phải được thay thế càng sớm càng tốt để tránh gián đoạn dịch vụ do lỗi quạt thứ hai.

Bộ chuyển mạch WS-C3850 yêu cầu ba quạt để làm mát thích hợp. bộ chuyển mạch WS-C3850-48XS yêu cầu năm quạt để làm mát thích hợp.

Các mẫu luồng không khí chuyển mạch 24 và 48 cổng. Các hình minh họa sau đây cho thấy các dạng luồng không khí cho các bộ chuyển mạch 24 và 48 cổng. Mũi tên màu xanh lam hiển thị luồng không khí mát và mũi tên màu đỏ hiển thị luồng không khí ấm

24- and 48-Port Switch Airflow Patterns
24- and 48-Port Switch Airflow Patterns

Các dạng luồng không khí cho các bộ chuyển mạch Catalyst 3850-24S-E và 3850-12S-E

Airflow Patterns for the Catalyst 3850-24S-E and 3850-12S-E Switches

Các dạng luồng không khí cho bộ chuyển mạch Catalyst 3850-48XS (sử dụng Nguồn điện và Quạt có Tay cầm màu xanh lam)

Airflow Patterns for the Catalyst 3850-48XS Switches

Các dạng luồng không khí cho các bộ chuyển mạch Catalyst 3850-48XS (sử dụng Nguồn điện và Quạt có Tay cầm màu đỏ)

Airflow Patterns for the Catalyst 3850-48XS Switches

Trình kết nối StackPower

Các thiết bị chuyển mạch C9300 có đầu nối StackPower để sử dụng với cáp StackPower của Cisco để định cấu hình ngăn xếp nguồn chuyển mạch bao gồm tối đa chín thiết bị chuyển mạch. Ngăn xếp nguồn chuyển đổi có thể được định cấu hình ở chế độ dự phòng hoặc chia sẻ nguồn.

Bạn có thể đặt hàng các loại cáp StackPower này từ đại diện bán hàng của Cisco:

 • CAB-SPWR-30CM (cáp 0,3 mét)
 • CAB-SPWR-150CM (cáp 1,5 mét)

Các mẫu thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst WS-C3850-48XS không có đầu nối StackPower

Cổng quản lý Ethernet

Bạn có thể kết nối bộ chuyển mạch với máy chủ như máy trạm Windows hoặc máy chủ đầu cuối thông qua cổng quản lý Ethernet 10/100/1000 hoặc một trong các cổng bảng điều khiển. Cổng quản lý Ethernet 10/100/1000 là giao diện định tuyến / chuyển tiếp VPN (VRF) và sử dụng cáp chéo hoặc cáp đi thẳng RJ-45.

Cổng quản lý Ethernet 10/100/1000 là đầu nối RJ-45 nên được kết nối với máy trạm Windows hoặc máy chủ đầu cuối. Không kết nối cổng này với cổng khác trong cùng một bộ chuyển mạch hoặc với bất kỳ cổng nào trong cùng một ngăn xếp bộ chuyển mạch.

Cổng điều khiển RJ-45

Kết nối cổng bảng điều khiển RJ-45 sử dụng cáp RJ-45-to-DB-9 cái được cung cấp.

Hướng dẫn cài đặt

Khi xác định vị trí lắp đặt bộ chuyển mạch, hãy xác minh rằng các nguyên tắc này được đáp ứng:

Khe hở đối với bảng điều khiển phía trước và phía sau của bộ chuyển mạch đáp ứng các điều kiện sau:

Đèn LED phía trước có thể dễ dàng đọc.

Quyền truy cập vào các cổng là đủ để đi cáp không hạn chế.

Dây nguồn AC có thể tiếp cận từ ổ cắm điện AC đến đầu nối trên bảng điều khiển phía sau bộ chuyển mạch.

Đáp ứng bán kính uốn cong tối thiểu và chiều dài đầu nối của Module thu phát có thể cắm được. Xem tài liệu về Module bộ thu phát có thể cắm được của Cisco để biết thêm thông tin.

Đi cáp tránh xa các nguồn gây nhiễu điện, chẳng hạn như radio, đường dây điện và thiết bị chiếu sáng huỳnh quang. Đảm bảo rằng cáp nằm cách xa các thiết bị khác một cách an toàn có thể làm hỏng cáp.

Đối với các thiết bị chuyển mạch có Module cấp nguồn 1100 W tùy chọn, trước tiên hãy gắn bộ chuyển mạch lên giá trước khi lắp đặt Module cấp nguồn.

Đảm bảo rằng các Module cấp nguồn và Module quạt được lắp chắc chắn vào khung trước khi di chuyển bộ chuyển mạch.

Khi kết nối hoặc ngắt kết nối dây nguồn trên bộ chuyển mạch được lắp đặt với nguồn điện 350 W hoặc 715 W được lắp trên hoặc dưới bộ chuyển mạch được trang bị nguồn điện 1100 W, bạn có thể cần phải tháo nguồn điện 1100 W khỏi bộ chuyển mạch để truy cập vào dây nguồn.

Luồng không khí xung quanh bộ chuyển mạch và qua lỗ thông hơi không bị hạn chế.

Đối với kết nối đồng trên cổng Ethernet, chiều dài cáp từ bộ chuyển mạch đến thiết bị được kết nối có thể lên đến 328 feet (100 mét).

Nhiệt độ xung quanh thiết bị không vượt quá 113 ° F (45 ° C). Nếu bộ chuyển mạch được lắp đặt trong cụm kín hoặc nhiều cụm, nhiệt độ xung quanh bộ chuyển mạch có thể lớn hơn nhiệt độ phòng bình thường.

Độ ẩm xung quanh bộ chuyển mạch không vượt quá 95 phần trăm.

Độ cao tại vị trí lắp đặt không lớn hơn 10.000 feet.

Các cơ chế làm mát, chẳng hạn như quạt và quạt gió trong bộ chuyển mạch, có thể hút bụi và các hạt khác gây tích tụ chất gây ô nhiễm bên trong khung máy, có thể dẫn đến trục trặc hệ thống. Bạn phải lắp đặt thiết bị này trong môi trường không có bụi và vật liệu dẫn điện lạ (chẳng hạn như mảnh kim loại từ các hoạt động xây dựng) càng tốt.

Hướng dẫn bắt đầu chuyển đổi mô tả nội dung hộp. Nếu bất kỳ mục nào bị thiếu hoặc bị hỏng, hãy liên hệ với đại diện hoặc người bán lại của Cisco để được hỗ trợ.

Nguyên tắc xếp chồng và xếp điện bằng bộ chuyển mạch

Trước khi kết nối các bộ chuyển mạch trong một ngăn xếp, hãy ghi nhớ các nguyên tắc xếp chồng sau:

Kích thước của bộ chuyển mạch và bất kỳ Module cấp nguồn tùy chọn nào. Module cấp nguồn 1100-W dài hơn các Module khác. Việc xếp chồng các bộ chuyển mạch có cùng Module cấp nguồn với nhau giúp việc đấu dây các bộ chuyển mạch trở nên dễ dàng hơn.

Chiều dài của cáp. Tùy thuộc vào cấu hình mà bạn có, bạn có thể cần các loại cáp có kích thước khác nhau. Nếu bạn không chỉ định chiều dài của cáp StackWise, cáp 0,5 mét sẽ được cung cấp. Nếu bạn cần cáp 1 mét hoặc cáp 3 mét, bạn có thể đặt hàng từ nhà cung cấp Cisco của mình. Để biết số bộ phận của cáp, hãy xem Cổng StackWise . Cấu hình cáp ngăn xếp dữ liệu cung cấp các ví dụ về cấu hình được đề xuất.

Đối với ngăn xếp bộ chuyển mạch gắn trên giá đỡ là thành viên của ngăn xếp StackPower cũng như ngăn xếp dữ liệu, hãy xem Lập kế hoạch ngăn xếp StackPower .

Bạn có thể tạo ngăn xếp dữ liệu với tối đa chín bộ chuyển mạch trong một ngăn xếp.

 • WS-C3850-24XS-E
 • WS-C3850-24XS-S
 • WS-C3850-24XU-E
 • WS-C3850-24XU-L
 • WS-C3850-24XU-S
 • WS-C3850-12X48U-L
 • WS-C3850-12X48U-S
 • WS-C3850-12X48U-E

Nếu bạn thiết lập ngăn xếp với các bộ chuyển mạch này, thì ngăn xếp chỉ có thể có tối đa 8 bộ chuyển mạch. Mỗi kiểu bộ chuyển mạch ở trên đều có 4 chip ASIC và số lượng chip ASIC tối đa trên mỗi ngăn xếp không được vượt quá 32.

Nếu bạn thiết lập ngăn xếp có chứa các thiết bị chuyển mạch ở trên và các thiết bị chuyển mạch Catalyst 3850 khác, hãy đảm bảo rằng số lượng chip ASIC tối đa là 32.

Cấu hình cáp ngăn xếp dữ liệu

Đây là ví dụ về cấu hình được đề xuất sử dụng cáp StackWise 0,5 mét được cung cấp. Trong ví dụ này, các thiết bị chuyển mạch được xếp chồng lên nhau trên giá thẳng đứng hoặc trên bàn. Cấu hình này cung cấp các kết nối dự phòng. Ví dụ cấu hình sử dụng cáp StackWise 0,5 mét được cung cấp. Ví dụ cho thấy cấu hình toàn vòng cung cấp các kết nối dự phòng.

Dữ liệu Xếp các bộ chuyển mạch trong Giá đỡ hoặc trên Bàn bằng Cáp StackWise dài 0,5 mét

Using the 0.5-meter StackWise Cables
Using the 0.5-meter StackWise Cables

Ví dụ về băng thông và phân vùng trong ngăn xếp dữ liệu

Data Stack with Full Bandwidth Connections
Data Stack with Full Bandwidth Connections

Phần này cung cấp các ví dụ về băng thông ngăn xếp dữ liệu và khả năng phân vùng ngăn xếp dữ liệu. Hình bên cho thấy một đống dữ liệu gồm các thiết bị chuyển mạch cung cấp băng thông đầy đủ và các kết nối cáp StackWise dự phòng.

Ví dụ về ngăn xếp dữ liệu có kết nối băng thông đầy đủ

Data Stack with Half Bandwidth Connections

Hình này cho thấy một ví dụ về một đống bộ chuyển mạch có kết nối cáp StackWise không hoàn chỉnh. Ngăn xếp này chỉ cung cấp một nửa băng thông và không có các kết nối dư thừa.

Ví dụ về ngăn xếp dữ liệu có kết nối nửa băng thông

Data Stack with a Failover Condition
Data Stack with a Failover Condition

Các hình dưới đây cho thấy các ngăn xếp dữ liệu của các thiết bị chuyển mạch với các điều kiện chuyển đổi dự phòng. Trong hình này, cáp StackWise kém liên kết 2. Do đó, ngăn xếp này chỉ cung cấp một nửa băng thông và không có các kết nối dự phòng.

Ví dụ về ngăn xếp dữ liệu có điều kiện chuyển đổi dự phòng

Trong hình này, liên kết 2 là xấu. Do đó, ngăn xếp này phân vùng thành hai ngăn xếp và bộ chuyển mạch trên cùng và dưới cùng trở thành bộ chuyển mạch hoạt động trong ngăn xếp. Nếu bộ chuyển mạch dưới cùng là một thành viên (không hoạt động hoặc bộ chuyển mạch chờ), nó sẽ tải lại.

Ví dụ về ngăn xếp dữ liệu được phân vùng với điều kiện chuyển đổi dự phòng

Ví dụ về ngăn xếp dữ liệu được phân vùng với điều kiện chuyển đổi dự phòng

Trình tự bật nguồn cho ngăn xếp bộ chuyển mạch

Hãy xem xét các nguyên tắc này trước khi bạn bật nguồn các thiết bị chuyển mạch trong ngăn xếp:

 • Trình tự trong đó các bộ chuyển mạch được bật nguồn lần đầu tiên có thể ảnh hưởng đến bộ chuyển mạch trở thành bộ điều khiển ngăn xếp.
 • Có hai cách để chọn một bộ chuyển mạch hoạt động:

Nếu bạn muốn một bộ chuyển mạch cụ thể trở thành bộ chuyển mạch hoạt động, hãy định cấu hình bộ chuyển mạch đó với mức ưu tiên cao nhất. Trong số các bộ chuyển mạch có cùng mức độ ưu tiên, bộ chuyển mạch có địa chỉ MAC thấp nhất sẽ trở thành bộ chuyển mạch hoạt động.

Nếu bạn muốn một bộ chuyển mạch cụ thể trở thành bộ chuyển mạch hoạt động, trước tiên hãy bật bộ chuyển mạch đó lên. bộ chuyển mạch này vẫn là bộ chuyển mạch hoạt động cho đến khi yêu cầu lựa chọn lại. Sau 2 phút, bật nguồn các bộ chuyển mạch khác trong ngăn xếp. Nếu bạn không biết bộ chuyển mạch nào sẽ trở thành bộ chuyển mạch hoạt động, hãy bật nguồn tất cả các bộ chuyển mạch trong ngăn xếp trong vòng 1 phút. Các bộ chuyển mạch này tham gia vào cuộc bầu cử bộ chuyển mạch đang hoạt động. bộ chuyển mạch bật nguồn sau 2 phút không tham gia bầu cử.

 • Nếu các thay đổi được thực hiện đối với ngăn xếp mà không tắt nguồn bộ chuyển mạch, các kết quả sau có thể xảy ra:
 • Nếu hai ngăn xếp vòng một phần đang hoạt động được kết nối với nhau bằng cáp ngăn xếp, thì quá trình hợp nhất ngăn xếp có thể diễn ra. Tình huống này tải lại toàn bộ ngăn xếp (tất cả các bộ chuyển mạch trong ngăn xếp).
 • Nếu một số bộ chuyển mạch trong ngăn xếp được tách biệt hoàn toàn khỏi ngăn xếp, thì có thể xảy ra tách ngăn xếp.
 • Việc phân chia ngăn xếp có thể xảy ra trên một ngăn xếp vòng đầy đủ nếu:
  • Nhiều hơn một bộ chuyển mạch đang chạy bị loại bỏ mà không cần tắt nguồn.
  • Nhiều hơn một cáp ngăn xếp được tháo ra mà không cần tắt nguồn.
 • Sự phân chia ngăn xếp có thể xảy ra trong ngăn xếp vòng một phần nếu:
  • Một bộ chuyển mạch được gỡ bỏ mà không cần tắt nguồn.
  • Cáp ngăn xếp được tháo ra mà không cần tắt nguồn.
 • Trong ngăn xếp được chia tách, tùy thuộc vào vị trí đặt các bộ chuyển mạch hoạt động và bộ chuyển mạch chờ, hai ngăn xếp có thể được hình thành (với chế độ chờ tiếp quản như bộ chuyển mạch hoạt động mới trong ngăn xếp mới được hình thành) hoặc tất cả các thành viên trong ngăn xếp mới được hình thành có thể tải lại .
 • Những kết quả này phụ thuộc vào cách kết nối các bộ chuyển mạch. Bạn có thể xóa hai hoặc nhiều bộ chuyển mạch khỏi ngăn xếp mà không cần chia ngăn xếp.

Lập kế hoạch cho một StackPower Stack

Bạn có thể định cấu hình ngăn xếp StackPower để chia sẻ nguồn hoặc dự phòng. Trong chế độ chia sẻ năng lượng, năng lượng của tất cả các bộ nguồn trong ngăn xếp được tổng hợp và phân phối giữa các thành viên ngăn xếp.

Ở chế độ dự phòng, khi tổng ngân sách nguồn của ngăn xếp được tính, công suất của nguồn điện lớn nhất không được bao gồm. Nguồn điện đó được giữ ở mức dự trữ và được sử dụng để duy trì nguồn điện cho các bộ chuyển mạch và các thiết bị kèm theo khi một nguồn điện gặp sự cố. Sau khi nguồn điện bị hỏng, chế độ StackPower sẽ trở thành chế độ chia sẻ điện năng.

Chế độ chia sẻ nguồn là cấu hình được đề xuất cho Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3850 Series .

Cấu hình cáp StackPower

Phần này mô tả các cấu hình cáp được đề xuất cho ngăn xếp StackPower. Có hai loại cáp StackPower.

Cáp trong hình kết nối một bộ chuyển mạch với một bộ chuyển mạch khác trong ngăn xếp nguồn hoặc với XPS. Cáp StackPower có dải màu trên đầu cáp:

Đầu cáp có dải màu xanh lục chỉ có thể kết nối với một bộ chuyển mạch.

Đầu cáp có dải màu vàng có thể kết nối với bộ chuyển mạch hoặc XPS.

Cáp có hai chiều dài.

Cáp StackPower để sử dụng với thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3850 Series

Cáp StackPower để sử dụng với thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3850 Series

Hình này cho thấy cấu hình vòng đệm sử dụng cả hai cáp StackPower dài 0,3 mét được cung cấp và một cáp 1,5 mét. Trong các ví dụ tiếp theo, các thiết bị chuyển mạch được xếp chồng lên nhau trên giá thẳng đứng hoặc trên bàn.

Cấu trúc liên kết vòng StackPower

Cấu trúc liên kết vòng StackPower

Hình này cho thấy 9 bộ chuyển mạch được kết nối trong một cấu trúc liên kết hình sao.

Topo StackPower Star

Topo StackPower Star

Ví dụ về phân vùng StackPower

ngăn xếp StackPower với điều kiện chuyển đổi dự phòng

Các số liệu này cho thấy các ngăn xếp thiết bị chuyển mạch của StackPower với các điều kiện chuyển đổi dự phòng.

Trong hình sau, cáp StackPower 2 bị lỗi. Do đó, ngăn xếp này không cung cấp dự phòng.

Ví dụ về ngăn xếp StackPower với điều kiện chuyển đổi dự phòng

Trong hình sau, cổng StackPower B trên bộ chuyển mạch trung tâm đã bị lỗi và ngăn xếp này phân vùng thành hai ngăn xếp. Hai bộ chuyển mạch trên cùng chia sẻ nguồn điện và bộ chuyển mạch dưới cùng giờ là một ngăn xếp riêng biệt.

Ví dụ về ngăn xếp StackPower với điều kiện chuyển đổi dự phòng

Ví dụ về StackPower Stack được phân vùng với điều kiện chuyển đổi dự phòng

Rack-Mounting

Việc lắp đặt trong các giá đỡ khác với giá 19 inch yêu cầu bộ giá đỡ không đi kèm với bộ chuyển mạch.
Giá đỡ gắn kết. Hình này cho thấy giá đỡ 19 inch tiêu chuẩn và các giá đỡ lắp đặt tùy chọn khác. Bạn có thể đặt hàng các dấu ngoặc tùy chọn từ đại diện bán hàng của Cisco.

Gắn giá đỡ cho giá 19 inch

Gắn giá đỡ cho tủ 19 inch

Gắn giá đỡ cho bộ chuyển mạch Catalyst WS-C3850-48XS

Gắn giá đỡ cho bộ chuyển mạch Catalyst WS-C3850-48XS

Gắn bộ chuyển mạch một giá tủ rack

Gắn bộ chuyển mạch một giá tủ rack

Sau khi chuyển đổi cài đặt

Nếu bạn đang chạy Cisco IOS XE Denali 16.1.1 và các phiên bản mới hơn, hãy xem chương “Định cấu hình Switch” trong hướng dẫn này để biết thông tin về cách định cấu hình switch bằng Giao diện Người dùng Web.

Nếu bạn đang chạy các bản phát hành Cisco IOS XE 3.x.xE trước đó, hãy xem phần “Thiết lập Chạy Express” của Hướng dẫn Bắt đầu Chuyển mạch Catalyst 3850 trên cisco.com.

Sử dụng chương trình cài đặt CLI để nhập cấu hình bộ chuyển mạch ban đầu.

Kết nối với các cổng ở mặt trước.

Kết nối với các cổng StackWise

Trước khi kết nối cáp StackWise, hãy xem lại Quy hoạch ngăn xếp dữ liệu chuyển mạch . Luôn sử dụng cáp StackWise được Cisco phê chuẩn để kết nối các thiết bị chuyển mạch.

Tháo các nắp che bụi khỏi cáp StackWise và cổng StackWise, và cất chúng để sử dụng trong tương lai.

Kết nối cáp với cổng StackWise trên bảng điều khiển phía sau bộ chuyển mạch. Căn chỉnh đầu nối và kết nối cáp StackWise với cổng StackWise trên bảng điều khiển phía sau bộ chuyển mạch và siết chặt các vít bằng ngón tay (theo chiều kim đồng hồ). Đảm bảo rằng logo của Cisco nằm ở phía trên cùng của đầu nối như trong hình.

Kết nối đầu kia của cáp với cổng trên bộ chuyển mạch kia và dùng ngón tay siết chặt các vít. Tránh vặn quá chặt các vít.

Kết nối cáp StackWise trong một cổng StackWise

Kết nối cáp StackWise trong một cổng StackWise

 

Kết nối với các cổng StackPower

Trước khi kết nối cáp StackPower, hãy xem lại Lập kế hoạch ngăn xếp dữ liệu Switch . Luôn sử dụng cáp StackPower được Cisco phê chuẩn để kết nối các thiết bị chuyển mạch. Để tránh định cấu hình sai, các cổng StackPower trên bộ chuyển mạch được khóa và có dải màu phù hợp với khóa và dải trên đầu nối cáp StackPower.

Tháo các nắp che bụi khỏi các đầu nối cáp StackPower.

Kết nối đầu cáp có dải màu xanh lục với cổng StackPower trên bộ chuyển mạch đầu tiên. Căn chỉnh đầu nối một cách chính xác và lắp nó vào cổng StackPower trên mặt sau của bộ chuyển mạch.

Kết nối đầu cáp có dải màu vàng với một bộ chuyển mạch khác (để định cấu hình chia sẻ nguồn StackPower).

Vặn chặt các vít cố định bằng tay để giữ chặt các đầu nối cáp StackPower vào đúng vị trí.

Kết nối cáp StackPower với cổng StackPower

Kết nối cáp StackWise trong một cổng StackWise

Kết nối cổng PoE + và Cisco UPOE

Các cổng 10/100/1000 / Multigigabit Ethernet PoE + và Cisco UPOE có cùng cài đặt tự động thương lượng và các yêu cầu về cáp được mô tả trong Kết nối cổng Ethernet 10/100/1000 / Multigigabit . Các cổng này có thể cung cấp nguồn nội tuyến PoE, PoE + hoặc Cisco UPOE.

Nếu cấu hình mặc định đạt yêu cầu, bộ chuyển mạch không cần cấu hình thêm. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tùy chọn quản lý nào sau đây để thay đổi cấu hình mặc định:

Khởi động ứng dụng Trợ lý mạng, được mô tả trong hướng dẫn bắt đầu. Thông qua GUI này, bạn có thể định cấu hình và giám sát một cụm bộ chuyển mạch hoặc một bộ chuyển mạch riêng lẻ.

Sử dụng CLI để định cấu hình bộ chuyển mạch như một thành viên của một cụm hoặc như một bộ chuyển mạch riêng lẻ từ bảng điều khiển.

Sử dụng ứng dụng Cơ sở hạ tầng Prime của Cisco.

Nếu bạn đang sử dụng Cisco IOS XE Denali 16.1.x và các phiên bản mới hơn, hãy xem chương Định cấu hình bộ chuyển mạch trong hướng dẫn này để biết thông tin về cách thiết lập bộ chuyển mạch.

Cài đặt Module mạng

C3850-NM-4-1G Network Module
C3850-NM-4-1G Network Module
C3850-NM-2-10G Network Module
C3850-NM-2-10G Network Module
C3850-NM-4-10G Network Module
C3850-NM-4-10G Network Module
C3850-NM-8-10G Network Module
C3850-NM-8-10G Network Module
C3850-NM-2-40G Network Module
C3850-NM-2-40G Network Module
Blank Network Module
Blank Network Module

Khi cài đặt Module mạng, hãy tuân thủ các lưu ý sau:

Không tháo Module trống khỏi khe cắm trừ khi bạn đang cài đặt Module SFP hoặc SFP +. Module hoặc phích cắm bụi phải luôn ở trong khe cắm.

Không tháo phích cắm bụi khỏi Module SFP sợi quang hoặc nắp cao su khỏi cáp quang cho đến khi bạn kết nối cáp. Các phích cắm và nắp bảo vệ các cổng và cáp của Module khỏi bị nhiễm bẩn và ánh sáng xung quanh.

Việc gỡ bỏ và cài đặt Module mạng có thể rút ngắn thời gian sử dụng của nó. Không tháo và chèn Module mạng thường xuyên hơn mức cần thiết.

Để tránh hư hỏng ESD, hãy làm theo quy trình xử lý bo mạch và linh kiện thông thường của bạn khi kết nối cáp với bộ chuyển mạch và các thiết bị khác

Installing the Network Module in the Switch
Installing the Network Module in the Switch

Cài đặt Module mạng trong Switch

Cài đặt các Module SFP và SFP +

Bạn phải cài đặt Module mạng để sử dụng Module SFP và SFP + (ngoại trừ Catalyst WS-C3850-12S và WS-C3850-24S). Các cổng đường xuống trên các mẫu chuyển mạch Catalyst WS-C3850-12S và WS-C3850-24S hỗ trợ các Module SFP tiêu chuẩn và các cổng đường xuống trên các mẫu chuyển mạch Catalyst WS-C3850-12XS và WS-C3850-24XS hỗ trợ các Module SFP + tiêu chuẩn.

Xem ghi chú phát hành bộ chuyển mạch trên Cisco.com để biết danh sách các Module SFP và SFP + được hỗ trợ. Chỉ sử dụng các Module SFP được hỗ trợ trên bộ chuyển mạch.

Cài đặt một Module SFP trong Module mạng

Module mạng với các Module SFP đã được cài đặt

Installing an SFP Module in the Network Module
Installing an SFP Module in the Network Module
Network Module with SFP Modules Installed
Network Module with SFP Modules Installed

Tìm số serial của Module mạng

Tìm số serial của Module mạng

Nếu bạn liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Cisco về một Module mạng, bạn cần biết số sê-ri của nó.

Module cung cấp điện

Bộ chuyển mạch hoạt động với một hoặc hai Module cấp nguồn hoạt động. bộ chuyển mạch Catalyst 3850 là một phần của ngăn xếp StackPower hoạt động với nguồn điện được cung cấp bởi các bộ chuyển mạch ngăn xếp khác.

Part Number Mô tả

PWR-C1-1100WAC=

1100-W AC power supply module

PWR-C1-715WAC=

715-W AC power supply module

PWR-C1-350WAC=

350-W AC power supply module

CPWR-C1-440WDC=

440-W DC power supply module

PWR-C3-750WAC-R

750-W AC power supply module

PWR-C3-750WAC-F

750-W AC power supply module

PWR-C3-750WDC-R

750-W DC power supply module

PWR-C3-750WDC-F

750-W DC power supply module

PWR-C1-BLANK

Blank cover

Bạn có thể sử dụng hai Module AC, hai Module DC, một Module AC và một Module DC hoặc một Module và một nắp trống.

Trong cài đặt NEBS, bạn có thể sử dụng hai Module DC hoặc một Module DC và một nắp trống.

Module nguồn AC 350-W và 715-W là các khối tự động sắp xếp hỗ trợ điện áp đầu vào từ 100 đến 240 VAC. Module cấp nguồn 1100-W là bộ phận tự động sắp xếp hỗ trợ điện áp đầu vào từ 115 đến 240 VAC. Module cấp nguồn 440-W DC có nguồn cấp dữ liệu đầu vào kép (A và B) và hỗ trợ điện áp đầu vào từ 36 đến 72 VDC. Dải điện áp đầu ra là 51 đến 57 V.

Nguồn điện xoay chiều 1100-W

1100-W AC Power Supply

Nguồn điện xoay chiều 715-W

715-W AC Power Supply

Nguồn điện AC 350-W

350-W AC Power Supply

Nguồn điện DC 440-W

440-W DC Power Supply
440-W DC Power Supply

Nắp khe cấp nguồn

Power Supply Slot Cover

Lắp Bộ nguồn AC vào bộ chuyển mạch Catalyst WS-C3850

AC-Power Supply in the Catalyst WS-C3850 Switch

Lắp Bộ nguồn AC vào bộ chuyển mạch Catalyst WS-C3850-48XS

AC-Power Supply in the Catalyst WS-C3850-48XS Switch

Nguồn điện AC với bộ phận giữ dây nguồn

AC-Power Supply with Power Cord Retainer

Gắn dây nối đất và lắp ráp dây

Module quạt

Tùy thuộc vào kiểu bộ chuyển mạch, có sẵn ba hoặc năm thiết bị thay thế nóng bên trong. Một bộ chuyển mạch cấp nguồn phải luôn có nhiều hơn một quạt hoạt động. bộ chuyển mạch có thể hoạt động với hai quạt hoạt động và một quạt không hoạt động, nhưng quạt hỏng phải được thay thế càng sớm càng tốt để tránh gián đoạn dịch vụ do lỗi quạt thứ hai.

Module quạt cho bộ chuyển mạch WS-C3850 khác với module quạt cho các mẫu bộ chuyển mạch Catalyst WS-C3850-48XS

Lắp đặt Module quạt

Installing the Fan Module
Installing the Fan Module